Odblaskowa szkoła
Odblaskowa szkoła
Jesienny piknik rodzinny
Jesienny piknik rodzinny
Dzień mamy w kl. V
Dzień mamy w kl. V
Rok 2014
Rok 2014
Zajęcia w przedszkolu
Zajęcia w przedszkolu
Wybory książkowe
Wybory książkowe
Zbiórka żywności
Zbiórka żywności
Konkurs kolęd 2014
Konkurs kolęd 2014
Jesienny piknik rodzinny
Jesienny piknik rodzinny
Konkurs kolęd 2014
Konkurs kolęd 2014
Nasze talenty
Nasze talenty
Święto Niepodległości 2014
Święto Niepodległości 2014
Turniej BRD
Turniej BRD

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
101
Odsłon artykułów:
260179

Dla uczniów

UWAGA! AKCJA KILO!

           Wszystkich, którym nie jest obce hasło bezinteresownej pomocy , Szkolne Koło Caritas zaprasza do zaangażowania się w „AKCJĘ KILO”. W dniach 30.11 – 11.12 na terenie szkoły będzie miała miejsce zbiórka żywności, artykułów chemicznych, kosmetycznych i środków czystości. Zebrane produkty zostaną przekazane do rodzin w trudnej sytuacji materialnej z naszej okolicy. Będzie to nasze pomoc i dar z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia . Z racji obecnej sytuacji prosimy, aby rzeczy spakowane były np. do reklamówki i zostawione w ,,wiatrołapie" szkoły. Jak co roku zbieramy także słodycze dla wychowanków Domu Dziecka w Jasieniu w ramach akcji ,, I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem". Słodycze również można zostawiać w „wiatrołapie” szkoły. Ofiarodawcy mogą się podpisać na przyniesionych przez siebie darach - uczniowie otrzymają uwagę pozytywną . Zapraszamy do ofiarności! Liczy się każda, nawet najmniejsza pomoc.


SZKOLNE KOŁO CARITAS

Regulamin szkolnego konkursu wiedzy o Stefanie Kardynale Wyszyńskim
,, TAKIEGO OJCA, PASTERZA I PRYMASA BÓG DAJE RAZ NA TYSIĄC LAT”
Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach.
Cele konkursu:
1. Przybliżenie uczniom wspaniałej postaci Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Patrona Szkoły (jego życia, działalności, ofiarnej pracy w obronie Ojczyzny, Kościoła, Rodziny).
2. Kształtowanie pozytywnych zachowań i postaw wśród uczniów.
3. Motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy oraz mobilizowanie ich do samodzielnej i systematycznej pracy nad sobą.
4. Wdrażanie uczniów do wykorzystania posiadanej wiedzy o patronie w konkursie i w życiu codziennym.
5. Rozwijanie zainteresowań, dostrzeganie potrzeb innych ludzi oraz czynna pomoc.
6. Zwracanie uwagi na ważne wydarzenia i sprawy Kościoła.
7. Utrwalanie wiadomości.
Przebieg konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas II-VIII Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach
2. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach wiekowych:
kategoria I – klasy II-III,
kategoria II- klasy IV-V,
kategoria III- klasy VI-VIII.
3. Konkurs będzie miał dwa etapy: klasowy i szkolny.
4. Etap klasowy należy przeprowadzić do 28 kwietnia 2020r.- odpowiedzialni wychowawcy - obowiązuje znajomość życia i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego na podstawie przygotowanego i przekazanego przez organizatora opracowania. Należy wyłonić od 3 do 5 zwycięzców, którzy będą reprezentowali klasę.
5. Etap szkolny – planowany termin 12 maj 2020r.
Klasy II-III- obowiązuje przygotowane opracowanie do etapu szkolnego.
Klasy IV-VIII- obowiązuje znajomość życia i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego na podstawie broszurki ,,Stefan Wyszyński bieg życia”- dostępna w bibliotece szkolnej, znajomość ,,ABC Społecznej Krucjaty Miłości”, umiejętność wskazania na mapie miejsc uwięzienia Patrona.
6. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego konkursu Szkolna Komisja ustala liczbę laureatów.
7. Wszystkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez organizatora konkursu.
8. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród dla zwycięzców nastąpi podczas Dnia Patrona, który jest planowany na 29 maja 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

„Stefan Kardynał Wyszyński w oczach dzieci”

”Czas na miłość”

 „Ojczyzna moim domem”

 

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach.

 Cele konkursu:

1. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci.

2. Uświadomienie „owoców” niezwykłej miłości i mądrości przychodzącej do nas przez słowa, myśli i świadectwo życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

3. Utrwalenie pamięci wśród młodzieży o Patronie.

4. Kształtowanie uczuć patriotyczno-religijnych.

5. Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.

Założenia organizacyjne:

1.  Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach.

2.  Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach:

- kategoria I:  dzieci przedszkolne

- kategoria II:  klasy I – III szkoły podstawowej

- kategoria III:  klasy IV – VIII szkoły podstawowej

Warunki uczestnictwa:

Kategoria I:

Temat : „Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci” - portret Prymasa.

 • uczestnicy wykonują prace plastyczne na podstawie pobranego szablonu (załącznik 1), można wydrukować szablon na nieco grubszym papierze lub nakleić go na tekturkę;
 • technika wykonania dowolna;

Kategoria II i III:

Temat : „Czas na miłość”

- interpretacja plastyczna treści wybranego punktu z ABC Społecznej Krucjaty Miłości (załączik 2)

 • uczestnicy wykonują prace plastyczne zgodne z treścią wybranego punktu, podając jego tytuł;
 • format A3;
 • dowolna forma /płaska/ na papierze, np. rysunek, komiks, plakat itp.;
 • technika wykonania dowolna, np. rysunek, malarstwo, kolaż, wyklejanka, grafika komputerowa czy fotografia;

Temat: „Ojczyzna moim domem”

 - Wykonanie plakatów z cytatami  Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

pogrupowanych wg tematów:

a) Ojczyzna, naród, patriotyzm;

b) rodzina, dom, człowiek.
    /uczniowie wyszukują cytaty tematycznie związane z zadaniem/,

 • format A3;
 • technika wykonania dowolna,

Kryteria Oceny:

 • zgodność pracy z tematem konkursu, estetyka i ogólne wrażenie;
 • praca musi być wykonana tylko przez jednego autora;
 • oryginalna, atrakcyjna forma przekazu,
 • bogactwo i różnorodność działań i treści,
 • nowatorska, kreatywna realizacja działania,
 • wyraz artystyczny.
 • udział w konkursie jest wyrażeniem zgody na publikację prac.

Nagrody i terminy konkursowe:

1. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii.

2. Wszystkie prace konkursowe wezmą udział w wystawie.

3. Prace składamy do 30 kwietnia 2020 roku.

4. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystości Dnia Patrona Szkoły. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wspaniałych pomysłów.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

ABC Społecznej Krucjaty Miłości Kardynał Stefan Wyszyński

 • Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata(siostrę).
 • Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
 • Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
 • Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj tez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
 • Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
 • Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
 • Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
 • Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
 • Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
 • Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Szkolny konkurs multimedialny

pt. „Droga do świętości – człowiek niezwykłej miary”

Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Może być wykonany w formie papierowej jako ALBUM

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach.

CELE KONKURSU:

 • Uczczenie beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
 • Inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
 • Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński.
 • Ukazanie postaci świętych i błogosławionych jako wzoru do naśladowania we współczesnym świecie.
 • Wyrażenie własnych przeżyć i refleksji środkami multimedialnymi – prezentacja, film przy pomocy wyrazów literackich lub plastycznych.
 • Doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania środkami multimedialnymi oraz językiem polskim.

ZASADY KONKURSOWE:

 • Termin składania prac multimedialnych zapisanych w na płytach CD, pen pendrive, lub prac w formie albumów: do dnia 30.04.2020 r. u wychowawców lub nauczyciela informatyki
 • Uczestnikami konkursu multimedialnego są uczniowie klas IV-VIII

Albumu – uczniowie klas I-III oraz IV-VIII

 • Technika i sposób wykonania:

Prezentacja /sposób ustawienia przejść i animacji tekstu, zdjęć/ lub film nie może być dłuższy niż 3 minut.

Album –  technika dowolna  i format nie większy niż A4.

KRYTERIA OCENIANIA

Powołane jury przez organizatora będzie oceniać prace konkursowe:

 • Zgodność tematyki prac.
 • Estetyka wykonania, czytelność pracy (dobór zdjęć, ilustracji, prac do tekstu).
 • Samodzielność wykonania pracy.
 • Oryginalność, pomysłowość.

Za prace będą przyznane miejsca i wyróżnienia. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystości Dnia Patrona Szkoły.