Odblaskowa szkoła
Odblaskowa szkoła
3 Maja 2013
3 Maja 2013
Odblaskowa szkoła
Odblaskowa szkoła
Rodzina razem - piknik 2014
Rodzina razem - piknik 2014
Boże Narodzenie w kościele
Boże Narodzenie w kościele
Odblaskowa szkoła
Odblaskowa szkoła
Jesienny piknik rodzinny
Jesienny piknik rodzinny
Konkurs kolęd i pastorałek 2015
Konkurs kolęd i pastorałek 2015
Konkurs różańcowy 2014
Konkurs różańcowy 2014
Rodzina razem - piknik 2014
Rodzina razem - piknik 2014
Odblaskowa szkoła
Odblaskowa szkoła
pasowanie na przedszkolaka 29.11.14
pasowanie na przedszkolaka 29.11.14
Ślubowanie klas I 14.10.2014
Ślubowanie klas I 14.10.2014

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
83
Odsłon artykułów:
205688

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU ,,CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”

           W roku szkolnym 2014/2015 oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej im Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach przystąpiły do realizacji programu ,,Czyste powietrze wokół nas”. Akcję zorganizował PSSE. Program był przeznaczony dla dzieci 5-6 letnich. W programie brały udział 2 oddziały przedszkolne.

Cele główne programu:

1.Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.

2.Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

Cele szczegółowe:

  1. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymów.
  2. Wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych dymów -,,wydobycie” dymu papierosowego.
  3. Zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego.
  4. Zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.
  5. Zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażone na dym.

Program był dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci 5,6 letnich. Termin do realizacji programu,, Czyste powietrze wokół nas” od X-V wg możliwości.

       Rodziców poinformowano o wprowadzeniu programu do przedszkola na zebraniu. Został przekazany list dla rodziców z dokładną treścią o programie. Rozmawiano z rodzicami okazjonalnie i na spotkaniach indywidualnych. Wykonano gazetkę dla rodziców ukazującą szkodliwość palenia przy dziecku, skutki wdychania dymu, przyczyny różnorakich chorób, wpływie na rozwój dziecka, rozdano ulotki o szkodliwości palenia papierosów

Program został podzielony na pięć zajęć warsztatowych:

  1. Wycieczka

W każdej z grup była zorganizowana wycieczka po najbliższej okolicy, której celem było zwrócenie uwagi dzieci na źródła dymów oraz miejsca skąd mogą się wydobywać (ogniska, kominy domów, szkoły, zakładów pracy, rury wydechowe samochodów, przypadkowy przechodzień z papierosem w ręku). Dzieci zwracały też uwagę na intensywność dymu, kolor i zapach.

  1. Co i dlaczego dymi?

Kolejne zajęcie miało na celu wzbogacenie wiedzy dzieci na temat pochodzenia dymów, określenia ich rodzajów oraz przyczyn wydobywania się dymów. Dzieci w formie pokazu zdjęć, ilustracji ,,Czyste powietrze wokół nas- co i dlaczego dymi,” miały okazję zobaczyć różne źródła dymu, poznać ich rodzaj, a także zobaczyć jak wygląda miejski smog. Poznały też różnicę między ,,smogiem”, a ,,smokiem” Zapoznały się także z maskotką ,,Dinusiem”, następnie wykonały portret Dinusia - kolorowały kredkami i farbami.

 

 

  1. Jak się czuję, kiedy dymi papieros?

Podczas realizacji tego tematu dzieci wzbogaciły swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia papierosów, miały okazję poznać, w jaki sposób mogą czuć się, gdy ktoś obok nich pali papierosy. Wykonały pracę plastyczną czyste i zanieczyszczone powietrze.

  1. Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?

Dzieci poznały historie Danusia, który wybrał się na wycieczkę pociągiem. Dzieci miały okazję aby wypowiedzieć się na temat odczuć smoka podczas przebywania w zadymionym pomieszczeniu. Dzieci poznały piosenkę o Dinusiu. Bawiły się z maskotką. Odpowiadały na pytanie dlaczego nie lubią dymu papierosowego.

  1. Jak unikać dymu tytoniowego?

Podczas ostatnich zajęć dzieci zwiększyły swoją wiedzę na temat umiejętności zachowania się, gdy znajdą się w pomieszczeniach, a także umiejętność radzenia sobie w sytuacjach, w których dorośli palą papierosy. Dzieci wykonywały znaki z napisem ,,zakaz palenia”, które następnie zabrały do swoich domów. Maluchy dmuchały zielone balony symbolizujące czyste powietrze. Z ,,proszącym ‘’ napisem,, Nie pal proszę przy mnie’’. Zaniosły balony do swoich rodzin i wręczyły palącym domownikom i sąsiadom.

Ponadto były organizowane wycieczki tematyczne i spotkania z ciekawymi ludźmi.

-Wycieczka do Powiatowej Straży Pożarnej w Myślenicach- pogadanka na temat zagrożeń pożarowych spowodowanych przez człowieka. Pozostawienie niezgaszonych i niezabezpieczonych ognisk, wypalanie traw, pozostawienie niedopałków papierosów, zabawy zapałkami. Pokaz sprzętu gaśniczego, ubrania ochronnego masek, kombinezonów. Rozmowa na temat szkodliwości dla zdrowia i życia wdychania dymu z palących się substancji , materiałów, płynów chemicznych, plastików, i innych przedmiotów.

-Spotkanie i rozmowa z panem leśniczym na temat zagrożeń pożarowych w lesie. Pan Michał przedstawił i wyjaśnił, że przez nieostrożność człowieka często giną zwierzęta, gady , płazy, ptaki, owady, chronione rośliny ,a także lasy. Przestrzegał, aby nie wypalać traw, nie zostawiać ognia bez nadzoru, nie rzucać niedopałków papierosów w suchą ściółkę leśną, nie bawić się zapałkami.

-Rozmowa z panem Arturem-konserwatorem szkolnym- który rzuca palenie, na temat szkodliwości palenia papierosów.

-Wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach. Dzieci słuchały bajki o czystym i zanieczyszczonym powietrzu. Robiły eksperymenty z czystym i zanieczyszczonym powietrzem. Wykonały w grupach plakat czyste powietrze (kwiaty, zieleń, drzewa, słońce. tęcza) i zanieczyszczone powietrze(dym, kominy, smog, spaliny). Oglądały film pt: Krecik w mieście.

Inne zdjęcia z programu

Dzieci bardzo chętnie uczestniczyły we wszystkich zajęciach. Proponowane zabawy ruchowe, tematyczne inspirowały dzieci do działań, których efektem były prace plastyczne. Dzieci podczas trwania zajęć usystematyzowały swoją wiedzę na temat szkodliwości palenia i wiedzą w jaki sposób zachować się, gdy w ich obecności ktoś zapali papierosa. W miesiącu VI nastąpiło podsumowanie działań programowych: dzieci ,rodzice, personel szkolny.

Iwona Konieczna