Obrazek balonik informacyjny Trwa uruchamianie nowej strony internetowej

Harmonogram zajęć dodatkowych 2021/2022

Imię i nazwisko

Rodzaj zajęć

Dzień tygodnia/ godzina realizacji

Sala lekcyjna

Elżbieta Kowal

Matematyka

kl 8: poniedziałek i środa

od 7:35 do 8:00
kl.7a czwartek

od 7:35 do 8:00
kl.7b piątek

od 7:35 do 8:00
kl.5 piątek

od 13:40 do 14:25 od 8X

Sala 5

Matematyka

Zajęcia ministerialne

klasa 5:

10, 17 i 24 września oraz 1 października lekcja 7, w sumie 4 godziny

klasa 6:

10 i 24 września, 1 i 8 października lekcja 6 w sumie 4 godziny

klasa 7a

10.09 i 16.10 10.15 – 11.50 w sumie 4 godziny

klasa 7b

10.09 i 16.10 12.00 – 13.35 w sumie 4 godziny

klasa 8

10.09 i 16.10 8.30 – 10.05 w sumie 5 godzin

Agnieszka Oleś

„Mały odkrywca”

zajęcia dodatkowe

piątek

5 lekcja

Sala 13

Klasa II

Katarzyna Gubała

„Umysłowe akrobacje”

zajęcia wyrównawcze

Środa, czwartek

5 lekcja

Klasa III

Lucyna Spytek

Gry i zabawy matematyczne

Piątek

5 lekcja

Klasa I

Alicja Majer

J. polski

Zajęcia ministerialne

kl. V czwartek lekcja 6 (5 zajęć)

kl.VI piątek lekcja 6 (5 zajęć od 8 października)

kl VII b sobota 11 września – 2 zajęcia, 16 października – 3 zajęcia)

Sala 3

Małgorzata Mistarz

Szkolne koło Caritas

Według harmonogramu Caritas

 

Religia w młodszym oddziale

Piątek 11:45 – 12: 00

 

Paulina Sikora

J. polski

Zajęcia dodatkowe

kl. VIII poniedziałek 8 lekcja (14:35-15:20) co 2 tyg., kl. VII a czwartek 7 lekcja (13:40-14:25) co 2 tyg.

 

Zajęcia ministerialne

 11.09 kl. VII a – 2 godziny, kl. VIII – 2 godziny, 16.10 kl. VII a – 3 godziny, kl. VIII – 2 godziny.

 

Małgorzata Noworyta

J. angielski

klasa 4 – piątek 12.45-13.30 co 2 tygodnie
klasa 5 – poniedziałek 12.45-13.30 co 2 tygodnie
klasa 6 – czwartek 13.40 – 14.25 co 2 tygodnie
klasa 7a – czwartek 13.40 – 14.25 co 2 tygodnie
klasa 7 b – środa 14.35 – 15.20 co 2 tygodnie
klasa 8 – poniedziałek 14.25 – 15.20 co 2 tygodnie

 

kółko szachowe

środa 13.40 – 14.25

 

Dyżury nauczycieli 2021/2022

IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA

DOSTĘPNOŚĆ

Bernadetta Kańska

wtorek 8:00- 8:30
czwartek 8:00-8:30

Agnieszka Talarek

wtorek  9:00-9:40

Katarzyna Gubała

czwartek 10:50-11:30

Agnieszka Oleś

wtorek 13:00-13:40

Lucyna Spytek

wtorek 11:40 -12:10

Weronika Maciejewska

poniedziałek 9:55-10:40

Maria Grzybek -Kosior

środa 11:00 – 11:40

Iwona Irzyk

poniedziałek 10:50- 11:30

Iwona Konieczka

wtorek 10: 40- 11:40

Maria Widomska

wtorek- 12:30 -12:50
czwartek 12:30 – 12:50

Paulina Sikora

piątek 10:00 -10:40

Alina Kasprzyk

czwartek 8:00 -9:40

Elżbieta Kowal

piątek 8:55 – 9:40

Aleksandra Radwańska

środa  10:00- 10:40

Alicja Majer

 wtorek 9:00 – 9:40

Dominika Pala

czwartek  8:45 – 9:05

Bożena Kursa

wtorek 12:30- 12:50

Małgorzata Noworyta

poniedziałek: 13.30-14.15

Dariusz Lewczak

wtorek 9.50-10.20

Wyniki egzaminu ósmoklasistów

Bardzo dobre wyniki egzaminu ósmoklasisty naszych uczniów!
Nasza szkoła uplasowała się na II miejscu w gminie.

Poniżej prezentujemy  wyniki egzaminu  z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego w naszej gminie i gratulujemy naszym absolwentom 2020/2021 tak wspaniałych wyników !

Życzymy wielu sukcesów w nowych szkołach.

 

Język polski

 

Matematyka

 

Język

angielski

SP w Dziekanowicach

73%

SP w Dziekanowicach

68%

SP w Dziekanowicach

78%

SP w Stadnikach

70%

SP w Stadnikach

65%

SP w Brzączowicach

77%

SP nr 2 w Dobczycach

64%

SP w Kornatce

60%

SP nr 2 w Dobczycach

74%

SP nr 2 w Kornatce

64%

SP nr 2 w Dobczycach

55%

SP nr 2 w Kornatce

72%

SP w Brzączowicach

62%

SP w Brzączowicach

48%

SP w Stadnikach

70%

SP nr 1 w Dobczycach

58%

SP nr 1 w Dobczycach

47%

SP nr 1 w Dobczycach

68%

SP w Nowej Wsi

56%

SP w Nowej Wsi

46%

SP w Nowej Wsi

42%

Gmina Dobczyce

64%

Gmina Dobczyce

55%

Gmina Dobczyce

69%

Powiat myślenicki

63%

Powiat myślenicki

52%

Powiat myślenicki

68%

Województwo małopolskie

64%

Województwo małopolskie

52%

Województwo małopolskie

69%

Polska

60%

Polska

47%

Polska

66%

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/2022
 
Serdecznie zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022,
które odbędzie się w dniu 1 września 2021r.
 
Godz. 9.00- Msza Święta
 
po mszy (około godz. 10.00)
zapraszamy na uroczysty apel na salę gimnastyczną.
 
Dowóz w dniu 1 września 2021 r.
Skrzynka potem Kędzierzynka – godz. 8:20
Skrzynka potem Kędzierzynka –  godz 11:10

REKRUTACJA 2021/2022

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do szkoły oraz przedszkola.Zapraszamy do zakładki DOKUMENTY SZKOLNE.

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce – rekrutacja 2021/2022

Przedszkole

Zarządzenie w sprawie: ustalenia zasad naboru do Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach

Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Klauzula informacyjna wobec rodziców i opiekunów

Szkoła

Zarządzenie w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów naboru do klasy I w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach

Zarządzenie w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów naboru do świetlicy w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach

Kwestionariusz osobowy do klasy pierwszej 2021/2022

Klauzula informacyjna wobec rodziców i opiekunów

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy 2021/2022

Katechizmy – wykaz podręczników i ćwiczeń

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO RELIGII
DO ZAKUPIENIA PRZEZ   RODZICÓW
 NA ROK SZKOLNY 2021/2022
 ( nie podlegają dotacji)

KLASA I- podręcznik ,, Bóg jest naszym Ojcem”, wyd. Św. Stanisława;

KLASA II– podręcznik ,, Jezus jest naszym Zbawicielem”, wyd. Św. Stanisława;

KLASA III– podręcznik ,, Przyjmujemy Pana Jezusa” + zeszyt ćwiczeń ten sam tytuł, wyd. Św. Stanisława;

KLASA IV– podręcznik ,, Słuchamy Pana Boga” + zeszyt ćwiczeń ten sam tytuł, wyd. Św. Stanisława;

KLASA V– podręcznik ,, Jezus dla człowieka” + zeszyt ćwiczeń ten sam tytuł, wyd. Św. Stanisława;

KLASA VI– podręcznik ,, Kościół dla człowieka” + zeszyt ćwiczeń ten sam tytuł, wyd. Św. Stanisława;

KLASA VII– podręcznik ,, Spotykamy się z żywym Słowem”, wyd. Św. Stanisława;

KLASA VIII– podręcznik ,, Żyjemy w miłości Boga”, wyd. Św. Stanisława;

List Pani Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

List Pani Prezes KRUS do dzieci

Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w inicjatywie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W INICJATYWIE

do działań ramach mobilności ponadnarodowej (wyjazdu zagranicznego) w przedsięwzięciu pn. „Szukajmy tego co nas łączy. Szlak tradycji i kultury słowiańskiej” realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 • Przedsięwzięcie pn. „Szukajmy tego co nas łączy. Szlak tradycji i kultury słowiańskiej” w ramach którego planowana jest mobilność ponadnarodowa (wyjazd zagraniczny) ucznia, finansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”
 • Przedsięwzięcie realizowane jest przez Szkołę Podstawową im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach, z/s 32-422 Stadniki nr 148.
 • W mobilności odbywającej się w okresie od czerwca do listopada 2021 r. weźmie udział grupa 20 (słownie: dwudziestu) uczniów wraz z opiekunami.
 • Celem głównym odbywającej się w ramach przedsięwzięcia mobilności będzie wzmacnianie kompetencji komunikacyjnych w języku angielskim oraz kształtowanie świadomości społecznej uczniów.
 • Uczeń biorący udział w mobilności nie ponosi kosztów finansowych w związku z jej realizacją. Koszty uczestnictwa w mobilności ponadnarodowej ucznia pokrywa Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach. Środki finansowe pochodzą z przedsięwzięcia „Szukajmy tego co nas łączy. Szlak tradycji i kultury słowiańskiej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 • 2 Zakres wsparcia
 • W ramach Projektu wsparciem zostanie objętych 20 uczniów i uczennic kształcących się w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach w klasach VI-VIII.
 • Uczestnicy Projektu, zostaną zakwalifikowani do udziału w mobilności na podstawie procedury rekrutacyjnej, przeprowadzonej przez Komisję Rekrutacyjną, w skład której wejdą przedstawiciele Szkoły.
 • Udział w projekcie jest bezpłatny, wszystkie koszty związane z mobilnością, a także działania przygotowawcze są pokrywane przez Szkołę z dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • Czas trwania mobilności dla jednego uczestnika wynosi 5 dni oraz maksymalnie jeden dzień bezpośrednio przed rozpoczęciem okresu zajęć merytorycznych oraz maksymalnie jeden dzień następujący bezpośrednio po zakończeniu okresu zajęć merytorycznych przeznaczonych na podróż
 • Jako okres mobilności rozumie się czas trwania zajęć merytorycznych realizowanych podczas trwania wyjazdu zagranicznego. `
 • Zajęcia merytoryczne realizowane w ramach projektu będą odbywały się w dni robocze od poniedziałku do piątku w wymiarze 6-8h dziennie.
 • W ramach mobilności dodatkowe 2 dni zostaną wykorzystane na podróż do i z Chorwacji (wymienione w § 2 pkt.4).
 • Podczas zajęć merytorycznych uczniowie Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach będą realizować założony program merytoryczny wspólnie z uczniami Szkoły Partnerskiej z Dubrownika w Chorwacji.
 • 3 Komisja Rekrutacyjna
 • Na potrzeby projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna składająca się z Przewodniczącego Komisji oraz dwóch jej członków.
 • W skład komisji rekrutacyjnej wchodzić będzie:

– Przewodniczący Komisji – Bernadetta Kańska – Dyrektor Szkoły

– Członek Komisji – …………………… – Nauczyciel

– Członek Komisji – …………………… – Nauczyciel.

 • Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należeć będzie: ogłoszenie naboru do projektu, udzielanie informacji na temat rekrutacji i projektu, weryfikacja złożonych zgłoszeń, stworzenie listy zakwalifikowanych, listy rezerwowych oraz w razie konieczności przeprowadzenie rekrutacji uzupełniającej, a także rozpatrywanie odwołań od wyników rekrutacji.
 • W kwestiach spornych związanych z prowadzeniem naboru uczestników decyzję podejmuje Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej.

 

 • 4 Rekrutacja Uczestników
 • Uczestnicy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie na podstawie procedury rekrutacyjnej.
 • Informacje o naborze a także wszystkie niezbędne załączniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Szkoły oraz będą dostępne w sekretariacie Szkoły.
 • W rekrutacji wziąć mogą udział uczniowie i uczennice obecnych klas V-VII Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach.
 • Wszyscy uczestnicy mają równe prawo dostępu do informacji.
 • W trakcie trwania rekrutacji informacji oraz wsparcia udzielają uczniom Członkowie Komisji Rekrutacyjnej.
 • Procedura rekrutacyjna trwa od …06.2021r. do …..06.2021r. do godz. 12.00
 • W trakcie trwania procedury rekrutacyjnej kandydaci na uczestników projektu mogą składać dokumenty rekrutacyjne w sekretariacie Szkoły.
 • Rekrutacja do projektu będzie się odbywać z uwzględnieniem zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
 • Chęć udziału w projekcie uczeń zgłasza poprzez złożenie w sekretariacie Szkoły „Karty Zgłoszenia Ucznia do Mobilności” wraz z „Oświadczeniem Uczestnika Przedsięwzięcia” stanowiące załącznik do Regulaminu.
 • Karta Zgłoszenia Ucznia do Mobilności wraz załącznikami jest do pobrania w sekretariacie Szkoły. Aby „Karty Zgłoszenia Ucznia do Mobilności” została rozpatrzona przez Komisję muszą zostać wypełnione wszystkie wymagane pola, dokument musi zostać również opatrzony podpisem kandydata oraz jego opiekuna prawnego.
 • Uczniowie zobowiązani są do przekazywania prawdziwych danych w dokumentach aplikacyjnych.
 • Do projektu zostanie zakwalifikowanych 20 uczniów. 15 uczniów, którzy uzyskają największą liczbę punktów w ramach konkursu, natomiast 5 uczniów zostanie wskazanych przez Dyrektora Szkoły.
 • 5 miejsc wskazanych przez Dyrektora Szkoły jest przeznaczona dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.
 • Tematyka konkursu dotyczy wiedzy o historii krajów słowiańskich.
 • Szczegółowe kryteria rekrutacji –

a) Punkty będą przyznawane na podstawie weryfikacji uzyskanych odpowiedzi w ramach konkursu wiedzy o historii krajów słowiańskich. Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ramach konkursu wynosi ……. pkt.

 • Komisja rekrutacyjna przyznaje punkty według wyżej wymienionych kryteriów po analizie zgłoszenia ucznia.
 • W przypadku, kiedy dwie osoby uzyskają tę samą liczbę punktów w procesie rekrutacji o zakwalifikowaniu kandydata do projektu zadecyduje losowanie podczas posiedzenia Komisji.
 • Wyniki konkursu zostaną potwierdzone protokołem z rekrutacji podpisanym przez Komisję Rekrutacyjną.

 

 • 5 Lista osób zakwalifikowanych oraz procedura odwoławcza
 • Komisja Rekrutacyjna po przeanalizowaniu zgłoszeń i przeprowadzeniu konkursu tworzy listę rankingową, na której umieszcza 20 kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz listę rezerwową.
 • Wstępna lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną opublikowane na stronie Szkoły i udostępnione w sekretariacie Szkoły w następnym dniu roboczym po zakończeniu rekrutacji.
 • Uczniowi, który złożył dokumenty aplikacyjne do projektu przysługuje możliwość wglądu do oceny Komisji Rekrutacyjnej po wcześniejszym kontakcie z Członkami Komisji.
 • W przypadku niezakwalifikowania się uczestnika do Projektu, przysługuje mu prawo do wniesienia odwołania
 • Od decyzji komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora szkoły. Odwołanie powinno zostać złożone w formie pisemnej nie później niż do trzech dni od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji.
 • Po przeprowadzeniu ewentualnej procedury odwoławczej Komisja Rekrutacyjna opublikuje ostateczną listę uczestników projektu.
 • Ostateczna lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa zostaną upublicznione na stronie szkoły oraz w Sekretariacie Szkoły.
 • Każdy uczestnik zakwalifikowany do udziału w projekcie ma obwiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach przygotowawczych (np. zajęcia przygotowawcze z języka angielskiego, przygotowanie kulturowe, merytoryczne oraz pedagogiczne). W przypadku dwóch nieobecności na spotkaniach lub nieaktywnego udziału w zajęciach, uczestnik wykreślany jest z listy, a na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej.
 • W przypadku, kiedy uczestnik zostanie zakwalifikowany na podstawie procedury rekrutacyjnej, może odstąpić od uczestnictwa w projekcie. Rodzice / prawni opiekunowie niezwłocznie informują o tym Komisję Rekrutacyjną w formie pisemnej.
 • W przypadku rezygnacji lub niepodpisania umowy z zakwalifikowanym uczestnikiem na jego miejsce wchodzi kolejna osoba z listy rezerwowej z najwyższą ilością punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.
 • Lista osób zakwalifikowanych oraz lista rezerwowa będą na bieżąco aktualizowane przez Komisję Rekrutacyjną.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie rodzic/opiekun prawny ponosi koszty związane z działaniami podjętymi przez Szkołę.
 • W programie PO WER “Ponadnarodowa mobilność uczniów” uczeń może uczestniczyć raz na cztery lata.

 

 • 6 Terminarz rekrutacji
 • Procedura rekrutacyjna trwa od …..06.2021 r. do …..06.2021 r. do godz. 00.
 • Konkurs kandydatów odbędzie się w dniu 23.06.2021 r. o godz. ……
 • Publikacja listy zakwalifikowanych kandydatów …..06.2021 r.
 • Publikacja ostatecznej listy uczestników mobilności …..06.2021 r.

 

 

Załączniki do Regulaminu Rekrutacji:

Zał. 1 Karta Zgłoszenia Ucznia do Mobilności wraz z oświadczeniem uczestnika przedsięwzięcia.

Wyniki konkursu Kalendarz adwentowy

      Kalendarz adwentowy – konkurs plastyczny 

Do konkursy zgłoszono 22 prace z dwóch grup wiekowych.

Komisja w składzie:

 • Bernadetta Kańska – przewodnicząca
 • Maria Grzybek – Kosior
 • Aleksandra Radwańska

oceniając pracę brała pod uwagę: ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu; opracowanie ogólne, dobór i wykorzystanie materiałów; wkład pracy; estetyka pracy; staranność wykonania; trwałość pracy; walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

Prace zostały wyróżnione

W kategorii klas I-III

I miejsce: Sonia Dudek

I miejsce: Aleksandra Matułą

II miejsce: Iga Filipkowska

II miejsce: Kacper Lenart

III miejsce: Emilia Lińczowska

III miejsce: Malwina Rapacz

III miejsce: Kamil Surma

 

 W kategorii klas IV-VIII

I miejsce: Krzysztof Pawlicki

II miejsce: Zuzanna Filipkowska

                                                                                                      Wszystkim nagrodzonym gratulujemy.

                               Dyplomy i upominki są do odebrania w sekretariacie szkoły.
Skip to content