Akademia 3 maja
Akademia 3 maja
Ukraina 2015
Ukraina 2015
Akademia - Jan Paweł II
Akademia - Jan Paweł II
Ukraina 2013
Ukraina 2013
Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego
Ukraina 2015
Ukraina 2015
Dzień mamy w kl. V
Dzień mamy w kl. V
Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego
Zajęcia w przedszkolu
Zajęcia w przedszkolu
Spotkanie z policjantem- listopad 2014
Spotkanie z policjantem- listopad 2014
Ślubowanie klas I 14.10.2014
Ślubowanie klas I 14.10.2014
Akademia 3 maja
Akademia 3 maja
Goście z Ukrainy
Goście z Ukrainy

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
101
Odsłon artykułów:
269814

Dla uczniów

UWAGA! AKCJA KILO!

           Wszystkich, którym nie jest obce hasło bezinteresownej pomocy , Szkolne Koło Caritas zaprasza do zaangażowania się w „AKCJĘ KILO”. W dniach 30.11 – 11.12 na terenie szkoły będzie miała miejsce zbiórka żywności, artykułów chemicznych, kosmetycznych i środków czystości. Zebrane produkty zostaną przekazane do rodzin w trudnej sytuacji materialnej z naszej okolicy. Będzie to nasze pomoc i dar z okazji zbliżających się Świat Bożego Narodzenia . Z racji obecnej sytuacji prosimy, aby rzeczy spakowane były np. do reklamówki i zostawione w ,,wiatrołapie" szkoły. Jak co roku zbieramy także słodycze dla wychowanków Domu Dziecka w Jasieniu w ramach akcji ,, I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem". Słodycze również można zostawiać w „wiatrołapie” szkoły. Ofiarodawcy mogą się podpisać na przyniesionych przez siebie darach - uczniowie otrzymają uwagę pozytywną . Zapraszamy do ofiarności! Liczy się każda, nawet najmniejsza pomoc.


SZKOLNE KOŁO CARITAS

Regulamin szkolnego konkursu wiedzy o Stefanie Kardynale Wyszyńskim
,, TAKIEGO OJCA, PASTERZA I PRYMASA BÓG DAJE RAZ NA TYSIĄC LAT”
Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach.
Cele konkursu:
1. Przybliżenie uczniom wspaniałej postaci Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Patrona Szkoły (jego życia, działalności, ofiarnej pracy w obronie Ojczyzny, Kościoła, Rodziny).
2. Kształtowanie pozytywnych zachowań i postaw wśród uczniów.
3. Motywowanie uczniów do poszerzania swojej wiedzy oraz mobilizowanie ich do samodzielnej i systematycznej pracy nad sobą.
4. Wdrażanie uczniów do wykorzystania posiadanej wiedzy o patronie w konkursie i w życiu codziennym.
5. Rozwijanie zainteresowań, dostrzeganie potrzeb innych ludzi oraz czynna pomoc.
6. Zwracanie uwagi na ważne wydarzenia i sprawy Kościoła.
7. Utrwalanie wiadomości.
Przebieg konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas II-VIII Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach
2. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach wiekowych:
kategoria I – klasy II-III,
kategoria II- klasy IV-V,
kategoria III- klasy VI-VIII.
3. Konkurs będzie miał dwa etapy: klasowy i szkolny.
4. Etap klasowy należy przeprowadzić do 28 kwietnia 2020r.- odpowiedzialni wychowawcy - obowiązuje znajomość życia i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego na podstawie przygotowanego i przekazanego przez organizatora opracowania. Należy wyłonić od 3 do 5 zwycięzców, którzy będą reprezentowali klasę.
5. Etap szkolny – planowany termin 12 maj 2020r.
Klasy II-III- obowiązuje przygotowane opracowanie do etapu szkolnego.
Klasy IV-VIII- obowiązuje znajomość życia i działalności Stefana Kardynała Wyszyńskiego na podstawie broszurki ,,Stefan Wyszyński bieg życia”- dostępna w bibliotece szkolnej, znajomość ,,ABC Społecznej Krucjaty Miłości”, umiejętność wskazania na mapie miejsc uwięzienia Patrona.
6. Po przeprowadzeniu etapu szkolnego konkursu Szkolna Komisja ustala liczbę laureatów.
7. Wszystkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez organizatora konkursu.
8. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród dla zwycięzców nastąpi podczas Dnia Patrona, który jest planowany na 29 maja 2020 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

„Stefan Kardynał Wyszyński w oczach dzieci”

”Czas na miłość”

 „Ojczyzna moim domem”

 

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach.

 Cele konkursu:

1. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci.

2. Uświadomienie „owoców” niezwykłej miłości i mądrości przychodzącej do nas przez słowa, myśli i świadectwo życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

3. Utrwalenie pamięci wśród młodzieży o Patronie.

4. Kształtowanie uczuć patriotyczno-religijnych.

5. Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.

Założenia organizacyjne:

1.  Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach.

2.  Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach:

- kategoria I:  dzieci przedszkolne

- kategoria II:  klasy I – III szkoły podstawowej

- kategoria III:  klasy IV – VIII szkoły podstawowej

Warunki uczestnictwa:

Kategoria I:

Temat : „Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci” - portret Prymasa.

 • uczestnicy wykonują prace plastyczne na podstawie pobranego szablonu (załącznik 1), można wydrukować szablon na nieco grubszym papierze lub nakleić go na tekturkę;
 • technika wykonania dowolna;

Kategoria II i III:

Temat : „Czas na miłość”

- interpretacja plastyczna treści wybranego punktu z ABC Społecznej Krucjaty Miłości (załączik 2)

 • uczestnicy wykonują prace plastyczne zgodne z treścią wybranego punktu, podając jego tytuł;
 • format A3;
 • dowolna forma /płaska/ na papierze, np. rysunek, komiks, plakat itp.;
 • technika wykonania dowolna, np. rysunek, malarstwo, kolaż, wyklejanka, grafika komputerowa czy fotografia;

Temat: „Ojczyzna moim domem”

 - Wykonanie plakatów z cytatami  Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

pogrupowanych wg tematów:

a) Ojczyzna, naród, patriotyzm;

b) rodzina, dom, człowiek.
    /uczniowie wyszukują cytaty tematycznie związane z zadaniem/,

 • format A3;
 • technika wykonania dowolna,

Kryteria Oceny:

 • zgodność pracy z tematem konkursu, estetyka i ogólne wrażenie;
 • praca musi być wykonana tylko przez jednego autora;
 • oryginalna, atrakcyjna forma przekazu,
 • bogactwo i różnorodność działań i treści,
 • nowatorska, kreatywna realizacja działania,
 • wyraz artystyczny.
 • udział w konkursie jest wyrażeniem zgody na publikację prac.

Nagrody i terminy konkursowe:

1. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii.

2. Wszystkie prace konkursowe wezmą udział w wystawie.

3. Prace składamy do 30 kwietnia 2020 roku.

4. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystości Dnia Patrona Szkoły. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wspaniałych pomysłów.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

ABC Społecznej Krucjaty Miłości Kardynał Stefan Wyszyński

 • Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata(siostrę).
 • Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
 • Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
 • Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj tez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
 • Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
 • Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
 • Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
 • Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
 • Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
 • Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

Szkolny konkurs multimedialny

pt. „Droga do świętości – człowiek niezwykłej miary”

Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Może być wykonany w formie papierowej jako ALBUM

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa

im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach.

CELE KONKURSU:

 • Uczczenie beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
 • Inspirowanie dzieci i młodzieży do poznania i czerpania z bogatego dziedzictwa duchowego Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.
 • Kształtowanie postaw i promowanie wartości, którym wierny był Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński.
 • Ukazanie postaci świętych i błogosławionych jako wzoru do naśladowania we współczesnym świecie.
 • Wyrażenie własnych przeżyć i refleksji środkami multimedialnymi – prezentacja, film przy pomocy wyrazów literackich lub plastycznych.
 • Doskonalenie umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania środkami multimedialnymi oraz językiem polskim.

ZASADY KONKURSOWE:

 • Termin składania prac multimedialnych zapisanych w na płytach CD, pen pendrive, lub prac w formie albumów: do dnia 30.04.2020 r. u wychowawców lub nauczyciela informatyki
 • Uczestnikami konkursu multimedialnego są uczniowie klas IV-VIII

Albumu – uczniowie klas I-III oraz IV-VIII

 • Technika i sposób wykonania:

Prezentacja /sposób ustawienia przejść i animacji tekstu, zdjęć/ lub film nie może być dłuższy niż 3 minut.

Album –  technika dowolna  i format nie większy niż A4.

KRYTERIA OCENIANIA

Powołane jury przez organizatora będzie oceniać prace konkursowe:

 • Zgodność tematyki prac.
 • Estetyka wykonania, czytelność pracy (dobór zdjęć, ilustracji, prac do tekstu).
 • Samodzielność wykonania pracy.
 • Oryginalność, pomysłowość.

Za prace będą przyznane miejsca i wyróżnienia. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystości Dnia Patrona Szkoły.