Śniadanie daje moc
Śniadanie daje moc
Zajęcia w przedszkolu
Zajęcia w przedszkolu
3 Maja 2013
3 Maja 2013
Konkurs plastyczny
Konkurs plastyczny
pasowanie na przedszkolaka 29.11.14
pasowanie na przedszkolaka 29.11.14
Rok 2014
Rok 2014
Pasowanie na czytelnika 2014
Pasowanie na czytelnika 2014
Ukraina 2014
Ukraina 2014
Jesienny piknik rodzinny
Jesienny piknik rodzinny
Odblaskowa szkoła - 2014
Odblaskowa szkoła - 2014
Jan Paweł II
Jan Paweł II
Akademia 3 maja
Akademia 3 maja
Rok 2014
Rok 2014

Statystyka

Użytkowników:
3
Artykułów:
104
Odsłon artykułów:
296491

Dostępność

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach

Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wyłączenia

 • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),
 • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bernadetta Kańska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 514 952 341

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezes Zarządu PFRON
 • Adres: Warszawa 00-828, Al. Jana Pawła II 13
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (22) 50-50-500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi jedno wejście główne z poziomu chodnika. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze budynku. Szkoła nie posiada toalety w pełni przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.