REKRUTACJA 2020/2021

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do szkoły oraz przedszkola.
Zapraszamy do zakładki DOKUMENTY SZKOLNE.

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce - rekrutacja 2020/2021

Przedszkole

Zarządzenie w sprawie: ustalenia zasad naboru do Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach.

Regulamin rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach

Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego

Kwestionariusz osobowy do klasy pierwszej  dla przyjętego dziecka [1 Klasa]

Kwestionariusz dla przyjetego dziecka [Przedszole]

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

Potwierdzenie woli - pobierz dokument

Szkoła

Zarządzenie w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów naboru do klasy I w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów naboru do świetlicy w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach

Regulamin przyjmowania dziecka do Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach Regulamin rekrutacji do świetlicy 2020/2021

Kwestionariusz osobowy do klasy pierwszej 2020/2021

Karta zgłoszenia do świetlicy 2020/2021