REKRUTACJA 2021/2022

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczącymi rekrutacji do szkoły oraz przedszkola.
Zapraszamy do zakładki DOKUMENTY SZKOLNE.

Zarządzenie Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce - rekrutacja 2021/2022

Przedszkole

Zarządzenie w sprawie: ustalenia zasad naboru do Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach

Karta zgłoszenia do oddziału przedszkolnego

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym

Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola

Klauzula informacyjna wobec rodziców i opiekunów

Szkoła

Zarządzenie w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów naboru do klasy I w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach

Zarządzenie w sprawie: ustalenia zasad i kryteriów naboru do świetlicy w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach

Kwestionariusz osobowy do klasy pierwszej 2021/2022

Klauzula informacyjna wobec rodziców i opiekunów

Karta zgłoszenia ucznia do świetlicy 2021/2022