Zajęcia w przedszkolu
Zajęcia w przedszkolu
Jan Paweł II
Jan Paweł II
Turniej BRD
Turniej BRD
Zajęcia w przedszkolu
Zajęcia w przedszkolu
Święto Niepodległości 2014
Święto Niepodległości 2014
Turniej BRD
Turniej BRD
Konkurs różańcowy 2014
Konkurs różańcowy 2014
Konkurs plastyczny
Konkurs plastyczny
Odblaskowa szkoła
Odblaskowa szkoła
Jesienny piknik rodzinny
Jesienny piknik rodzinny
Ukraina 2013
Ukraina 2013
Zajęcia w przedszkolu
Zajęcia w przedszkolu
Jesienne pejzaże
Jesienne pejzaże

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
101
Odsłon artykułów:
269762

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

„Stefan Kardynał Wyszyński w oczach dzieci”

”Czas na miłość”

 „Ojczyzna moim domem”

 

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach.

 Cele konkursu:

1. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci.

2. Uświadomienie „owoców” niezwykłej miłości i mądrości przychodzącej do nas przez słowa, myśli i świadectwo życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

3. Utrwalenie pamięci wśród młodzieży o Patronie.

4. Kształtowanie uczuć patriotyczno-religijnych.

5. Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.

Założenia organizacyjne:

1.  Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach.

2.  Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach:

- kategoria I:  dzieci przedszkolne

- kategoria II:  klasy I – III szkoły podstawowej

- kategoria III:  klasy IV – VIII szkoły podstawowej

Warunki uczestnictwa:

Kategoria I:

Temat : „Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci” - portret Prymasa.

 • uczestnicy wykonują prace plastyczne na podstawie pobranego szablonu (załącznik 1), można wydrukować szablon na nieco grubszym papierze lub nakleić go na tekturkę;
 • technika wykonania dowolna;

Kategoria II i III:

Temat : „Czas na miłość”

- interpretacja plastyczna treści wybranego punktu z ABC Społecznej Krucjaty Miłości (załączik 2)

 • uczestnicy wykonują prace plastyczne zgodne z treścią wybranego punktu, podając jego tytuł;
 • format A3;
 • dowolna forma /płaska/ na papierze, np. rysunek, komiks, plakat itp.;
 • technika wykonania dowolna, np. rysunek, malarstwo, kolaż, wyklejanka, grafika komputerowa czy fotografia;

Temat: „Ojczyzna moim domem”

 - Wykonanie plakatów z cytatami  Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

pogrupowanych wg tematów:

a) Ojczyzna, naród, patriotyzm;

b) rodzina, dom, człowiek.
    /uczniowie wyszukują cytaty tematycznie związane z zadaniem/,

 • format A3;
 • technika wykonania dowolna,

Kryteria Oceny:

 • zgodność pracy z tematem konkursu, estetyka i ogólne wrażenie;
 • praca musi być wykonana tylko przez jednego autora;
 • oryginalna, atrakcyjna forma przekazu,
 • bogactwo i różnorodność działań i treści,
 • nowatorska, kreatywna realizacja działania,
 • wyraz artystyczny.
 • udział w konkursie jest wyrażeniem zgody na publikację prac.

Nagrody i terminy konkursowe:

1. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii.

2. Wszystkie prace konkursowe wezmą udział w wystawie.

3. Prace składamy do 30 kwietnia 2020 roku.

4. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystości Dnia Patrona Szkoły. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wspaniałych pomysłów.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

ABC Społecznej Krucjaty Miłości Kardynał Stefan Wyszyński

 • Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata(siostrę).
 • Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
 • Mów zawsze życzliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
 • Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj tez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
 • Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
 • Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
 • Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
 • Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
 • Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
 • Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.