Kryteria oceniania z przedmiotu:

Kryteria oceniania - Technika - kl. IV-VI
Kryteria oceniania - Plastyka - kl. IV-VII
Kryteria oceniania - Informatyka - kl. IV-VIII