W Szkole w Stadnikach zakończyła się ewaluacja zewnętrzna.
Zobacz raport ze swojej szkoły:  www.npseo.pl/action/raports