Zarządzenia i uchwały:

Zarządzenie nr11-2016 Burmistrza GiMD

Uchwała nr XVIII-113-16 Rady Miejskiej

Uchwała nr XVIII-114-16 Rady Miejskiej