dary-dla-hospicjum
dary-dla-hospicjum
Odblaskowa szkoła
Odblaskowa szkoła
Ukraina 2015
Ukraina 2015
Boże Narodzenie w kościele
Boże Narodzenie w kościele
Śniadanie daje moc
Śniadanie daje moc
Miasteczko rowerowe
Miasteczko rowerowe
Jesienny piknik rodzinny
Jesienny piknik rodzinny
Odblaskowa szkoła - 2014
Odblaskowa szkoła - 2014
Pieśni Maryjne - eliminacje gminne 2014
Pieśni Maryjne - eliminacje gminne 2014
Święto Niepodległości 2014
Święto Niepodległości 2014
Konkurs kolęd i pastorałek 2015
Konkurs kolęd i pastorałek 2015
Pasowanie na czytelnika 2014
Pasowanie na czytelnika 2014
Rodzina razem - piknik 2014
Rodzina razem - piknik 2014

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
83
Odsłon artykułów:
205605

HISTORIA SZKOLNEGO KOŁA CARITAS W STADNIKACH

W Szkole Podstawowej w Stadnikach wielokrotnie były przeprowadzane różnego rodzaju akcje charytatywne. Obserwując te akcje zauważyłam duże zainteresowanie uczniów. Przeprowadzane działania miały dużą wartość wychowawczą. Dzieci uczyły się dzielić tym, co mają, odczuwały potrzebę niesienia pomocy innym.
Podjęłam działania zmierzające do powołania i zatwierdzenia przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej w naszej szkole Koła Caritas. Naszą działalność rozpoczęliśmy w grudniu 2007 roku. Po zakończeniu procedur związanych z zatwierdzeniem koła, nasze SKC (Szkolne Koło Caritas) zostało oficjalnie powołane do istnienia przez Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza. Otrzymaliśmy "Akt Powołania Szkolnego Koła Caritas” i numer 63. W szkole odbył się uroczysty apel z udziałem ks. Jarosława Nowaka, który jest koordynatorem do spraw wolontariatu.
Spotkania naszego koła odbywają się co 2 tygodnie lub częściej, jeżeli mamy jakąś akcję do przygotowania. Spotkania mają charakter formacyjny - uczymy się, co to jest wolontariat, jakie cechy powinien mieć wolontariusz, jak należy pomagać oraz praktyczny – uczymy się  udzielać konkretnej pomocy.
Spotkania naszego koła odbywają się co 2 tygodnie lub częściej, jeżeli mamy jakąś akcję do przygotowania. Spotkania mają charakter formacyjny - uczymy się, co to jest wolontariat, jakie cechy powinien mieć wolontariusz, jak należy pomagać oraz praktyczny – uczymy się  udzielać konkretnej pomocy.
 
W ciągu trzech lat naszej działalności:
  • zorganizowaliśmy akcję: "Żyj pięknie” podczas której zbieraliśmy przybory szkolne, zabawki, ubrania dla potrzebujących z naszej gminy,
  • co roku rozprowadzamy figurki Dzieciątka Jezus, a uzyskany dochód przeznaczamy na potrzeby na misjach,
  • zrealizowaliśmy program ,,Dostrzegać dobro” oparty na wskazaniach naszego Patrona szkoły ,,ABC Społecznej Krucjaty Miłości”,
  • odbyło się spotkanie dla całej szkoły promujące działalność SKC,
  • cały czas zbieramy nakrętki po plastikowych butelkach na zakup sprzętu inwalidzkiego – staramy się włączać w to całą naszą miejscowość poprzez przygotowanie plakatów,
  • nawiązaliśmy współpracę z Ośrodkiem Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym z Myślenic – organizujemy wspólne spotkania dla ich wychowanków i naszych dzieci,
  • przygotowaliśmy spotkanie jasełkowe dla mieszkańców naszej parafii oraz dla Seminarium Misyjnego,
  • włączamy się także w akcje organizowane przez Caritas ,,Jałmużna wielkopostna”
  • organizujemy pomoc koleżeńską,
  • obecnie włączyliśmy się w akcję Małego Gościa: ,,Samochód za grosze dla Domu Nadziei w Lusace”.
Dzieci bardzo chętnie angażują się w pomoc innym, poświęcają swój wolny czas. Efektem ich i mojego działania jest konkretna pomoc. Myślę, że ta działalność zaowocuje w ich dorosłym życiu otwartością na drugiego człowieka i przyniesie pozytywne efekty.
 
Małgorzata Mistarz