Akademia - Jan Paweł II
Akademia - Jan Paweł II
Ukraina 2014
Ukraina 2014
Odblaskowa szkoła
Odblaskowa szkoła
Pasowanie na czytelnika
Pasowanie na czytelnika
Ukraina 2013
Ukraina 2013
Jan Paweł II
Jan Paweł II
Święto Niepodległości 2014
Święto Niepodległości 2014
Zespół z Ukrainy 2014
Zespół z Ukrainy 2014
Jan Paweł II
Jan Paweł II
Czyste powietrze
Czyste powietrze
Jan Paweł II
Jan Paweł II
Ukraina - Słoneczko październik 2014
Ukraina - Słoneczko październik 2014
Wielkanocna akademia
Wielkanocna akademia

Statystyka

Użytkowników:
3
Artykułów:
104
Odsłon artykułów:
296506

KALENDARIUM PATRONA

 • 1901 - w Zuzeli, w rodzinie organisty, urodził‚ się Stefan Wyszyński,
 • 1909 - śmierć matki,
 • 1924 - przyjmuje święcenia kapłańskie,
 • 1924 - 1929-studia doktoranckie na KUL,
 • 1930-1931 - podróże po Europie,
 • 1932-1939 - praca we Włocławku w parafii i seminarium,
 • 1939-1945 - tułaczka wojenna,
 • 1944 - kapelan powstańców warszawskich,
 • 1946 - mianowany biskupem lubelskim,
 • 1948 - mianowany arcybiskupem gnieźnieńsko-warszawskim i prymasem Polski 1953-mianowany kardynałem; sprzeciw wobec ślubowania na wierność PRL, przez osoby duchowne; aresztowanie, przewiezienie do Rynwałdu, a następnie do więzienia w Stoczku Warmińskim,
 • 1954 - przewieziony do Prudnika Śląskiego,
 • 1955 - przewieziony do Komańczy w Bieszczadach,
 • 24 X 1956 - 400 tysięcy ludzi na wiecu w Warszawie domaga się uwolnienia prymasa,
 • 1956 - przemiany polityczne w Polsce i całym bloku wschodnim, zwolnienie prymasa z aresztu,
 • 1962 - początek soboru watykańskiego,
 • 1965 - list biskupów polskich do biskupów niemieckich,
 • 1966 - obchody tysiąclecia chrztu Polski,
 • 1978 - wybór Karola Wojtyły na papieża,
 • 1980 - 1981-mediacje między rządem a "Solidarnością",
 • 28 V 1981 - śmierć prymasa Stefana Wyszyńskiego.