Pasowanie na czytelnika 2014
Pasowanie na czytelnika 2014
Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka
Spotkanie z artystą wrzesień 2014
Spotkanie z artystą wrzesień 2014
Akademia 3 maja
Akademia 3 maja
Jesienne pejzaże
Jesienne pejzaże
Konkurs kolęd 2014
Konkurs kolęd 2014
Jan Paweł II
Jan Paweł II
pasowanie na przedszkolaka 29.11.14
pasowanie na przedszkolaka 29.11.14
Turniej BRD
Turniej BRD
Ukraina 2013
Ukraina 2013
Ślubowanie klas I 14.10.2014
Ślubowanie klas I 14.10.2014
Rodzina razem - piknik 2014
Rodzina razem - piknik 2014
Odblaskowa szkoła - 2014
Odblaskowa szkoła - 2014

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
81
Odsłon artykułów:
196217
„ Kalejdoskop Matematyczny" - rusza rekrutacja do projektu!

Politechnika Krakowska wraz z Gminą Dobczyce ogłasza rekrutację uczniów klas 7. szkół podstawowych oraz osób dorosłych z terenu naszej Gminy do udziału w projekcie pn. „Kalejdoskop Matematyczny”. Celem głównym projektu jest rozwój tzw. uniwersalnych kompetencji uczniów oraz wsparcie dorosłych wspomagających szkołę w procesie edukacji, poprzez stworzenie programów kształcenia oraz organizację zajęć dydaktycznych wspólnie z gminami/szkołami z województwa małopolskiego w okresie 01.03.2019 -28.02.2022. Przewidziana jest również kolejna rekrutacja dla uczniów klas 4. szkół podstawowych, która ruszy na początku roku szkolnego 2019/2020.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem rekrutacji
i uczestnictwa w projekcie…” oraz o złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce w terminie od dnia 18.03.2019 r. do dnia 27.03.2019 r. do godziny 15:00.

Informacje o projekcie można również uzyskać dzwoniąc na numer:

12 37 21 778 – Tomasz Ciętak,
12 37 21 763 – Justyna Koczwara.

Więcej informacji na stronie internetowej Gminy Dobczyce pod linkiem https://www.dobczyce.pl/kalejdoskop-matematyczny-rusza-rekrutacja-do-projektu.html

Projekt „Kalejdoskop Matematyczny” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.