Ukraina 2014
Ukraina 2014
Jan Paweł II
Jan Paweł II
koncert laureatów konkursu kolęd i pastorałek 2015
koncert laureatów konkursu kolęd i pastorałek 2015
koncert laureatów konkursu kolęd i pastorałek 2015
koncert laureatów konkursu kolęd i pastorałek 2015
Nasze talenty
Nasze talenty
Ukraina 2015
Ukraina 2015
Spotkanie z policjantem- listopad 2014
Spotkanie z policjantem- listopad 2014
Pasowanie na czytelnika 2014
Pasowanie na czytelnika 2014
Wielkanocna akademia
Wielkanocna akademia
Zespół z Ukrainy 2014
Zespół z Ukrainy 2014
Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego
jak-nie-czytam
jak-nie-czytam
jak-nie-czytam
jak-nie-czytam

Statystyka

Użytkowników:
3
Artykułów:
108
Odsłon artykułów:
329089

Kalejdoskop Matematyczny
III edycja projektu "Kalejdoskop Matematyczny" - zapraszamy do rekrutacji


          Politechnika Krakowska wraz z Gminą Dobczyce ogłasza rekrutację uczniów klas VII oraz dorosłych z terenu naszej gminy do udziału w projekcie pn. „Kalejdoskop Matematyczny”. Celem głównym projektu jest rozwój tzw. uniwersalnych kompetencji uczniów oraz wsparcie dorosłych wspomagających szkołę w procesie edukacji, poprzez stworzenie programów kształcenia oraz organizację zajęć dydaktycznych wspólnie z gminami/szkołami z województwa małopolskiego.
Nabór do projektu rozpocznie się 24 lutego 2020 r. i potrwa do 7 marca 2020 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz o złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.


Harmonogram przewiduje spotkania w dniach:
- 28 marca 2020 r. - Politechnika Krakowska (wyjazd dla uczniów),
- 25 kwietnia 2020 r. - Politechnika Krakowska (wyjazd dla uczniów),
- 23 maja 2020 r. - Dobczyce (spotkanie uczniów i dorosłych uczestników projektu).
Uczestnicy projektu mają zagwarantowany transport na Politechnikę Krakowską, opiekę, wyżywienie, a także darmowe materiały edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć.
Dodatkowe informacje o projekcie można również uzyskać dzwoniąc pod numer:
12 37 21 776 – Sabina Cygan.
Projekt „Kalejdoskop Matematyczny” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.