Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego
Turniej BRD
Turniej BRD
Rok 2014
Rok 2014
pasowanie na przedszkolaka 29.11.14
pasowanie na przedszkolaka 29.11.14
Jesienny piknik rodzinny
Jesienny piknik rodzinny
Zajęcia w przedszkolu
Zajęcia w przedszkolu
Rodzina razem - piknik 2014
Rodzina razem - piknik 2014
Jesienny piknik rodzinny
Jesienny piknik rodzinny
Rodzina razem - piknik 2014
Rodzina razem - piknik 2014
Dzień Patrona szkoły
Dzień Patrona szkoły
Spotkanie w teatrze
Spotkanie w teatrze
Konkurs plastyczny
Konkurs plastyczny

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
81
Odsłon artykułów:
170139

Kalejdoskop Matematyczny
III edycja projektu "Kalejdoskop Matematyczny" - zapraszamy do rekrutacji


          Politechnika Krakowska wraz z Gminą Dobczyce ogłasza rekrutację uczniów klas VII oraz dorosłych z terenu naszej gminy do udziału w projekcie pn. „Kalejdoskop Matematyczny”. Celem głównym projektu jest rozwój tzw. uniwersalnych kompetencji uczniów oraz wsparcie dorosłych wspomagających szkołę w procesie edukacji, poprzez stworzenie programów kształcenia oraz organizację zajęć dydaktycznych wspólnie z gminami/szkołami z województwa małopolskiego.
Nabór do projektu rozpocznie się 24 lutego 2020 r. i potrwa do 7 marca 2020 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz o złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.


Harmonogram przewiduje spotkania w dniach:
- 28 marca 2020 r. - Politechnika Krakowska (wyjazd dla uczniów),
- 25 kwietnia 2020 r. - Politechnika Krakowska (wyjazd dla uczniów),
- 23 maja 2020 r. - Dobczyce (spotkanie uczniów i dorosłych uczestników projektu).
Uczestnicy projektu mają zagwarantowany transport na Politechnikę Krakowską, opiekę, wyżywienie, a także darmowe materiały edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć.
Dodatkowe informacje o projekcie można również uzyskać dzwoniąc pod numer:
12 37 21 776 – Sabina Cygan.
Projekt „Kalejdoskop Matematyczny” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.