Rok 2014
Rok 2014
Ukraina 2014
Ukraina 2014
Czyste powietrze
Czyste powietrze
Odblaskowa szkoła
Odblaskowa szkoła
jak-nie-czytam
jak-nie-czytam
Ukraina 2014
Ukraina 2014
Szopka bożonarodzeniowa
Szopka bożonarodzeniowa
Jesienny piknik rodzinny
Jesienny piknik rodzinny
Jesienny piknik rodzinny
Jesienny piknik rodzinny
Konkurs różańcowy 2014
Konkurs różańcowy 2014
Turniej BRD
Turniej BRD
pasowanie-na-czytelnika
pasowanie-na-czytelnika
jak-nie-czytam
jak-nie-czytam

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
100
Odsłon artykułów:
253554
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2020
REGULAMIN DZIAŁANIA SZKOŁY- PRZEDSZKOLE
w dniach od 01 września 2020r. DO ODWOŁANIA

1. Do przedszkola przyjmowane będą TYLKO dzieci bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Rodzice wypełnią ankietę dotyczącą stanu zdrowia dziecka i niezbędnych informacji do przyjęcia dziecka do przedszkola (przekażą wychowawcy przed pierwszym wejściem dziecka do przedszkola).
2. Rodzice przyprowadzają i odbierają dziecko stosując się do wyznaczonych zasad:
a) 2 osoby wyznaczone do odbierania dziecka (oprócz rodziców),
b) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka- zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie,
c) zachowanie dystansu społecznego z innymi dorosłymi na terenie przedszkola i przed wejściem,
d) rodzice/ opiekunowie mogą wchodzić z dzieckiem do wspólnej części budynku,
z zachowaniem zasady- 1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi lub w odstępie od innych osób 2m,
d) rodzice rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja).
3. Nauczyciele i dorośli podczas wykonywania swoich obowiązków zachowują wszelkie zasady bezpieczeństwa – bezpieczny odstęp między dorosłymi i ograniczenie kontaktu.
4. W razie potrzeby nauczyciele stosują konieczne środki indywidualnej ochrony osobistej.
5. Nauczyciel/pomoc nauczyciela za zgodą rodzica może skontrolować temperaturę ciała dziecka. Po zaobserwowaniu niepokojących objawów nauczyciel stosuje się do procedury
i niezwłocznie kontaktuje się z opiekunem dziecka.
6. W przedszkolu obowiązuje zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów zbędnych podczas pobytu w przedszkolu.
7. Rodzic jest gotowy w każdej chwili odebrać telefon, którego numer podał w ankiecie.
8. Szczegółowe procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zawarte są w osobnym dokumencie umieszczonym na stronie internetowej szkoły.