Pasowanie na czytelnika 2014
Pasowanie na czytelnika 2014
Zakończenie roku szkolnego
Zakończenie roku szkolnego
Święto Niepodległości 2014
Święto Niepodległości 2014
Konkurs plastyczny Jan Paweł II
Konkurs plastyczny Jan Paweł II
3 Maja 2013
3 Maja 2013
jak-nie-czytam
jak-nie-czytam
Rodzina razem - piknik 2014
Rodzina razem - piknik 2014
Konkurs różańcowy 2014
Konkurs różańcowy 2014
Dzień Patrona szkoły
Dzień Patrona szkoły
Jesienny piknik rodzinny
Jesienny piknik rodzinny
pasowanie na przedszkolaka 29.11.14
pasowanie na przedszkolaka 29.11.14
Konkurs kolęd i pastorałek 2015
Konkurs kolęd i pastorałek 2015
Rodzina razem - piknik 2014
Rodzina razem - piknik 2014

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
101
Odsłon artykułów:
269751
Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2020
REGULAMIN DZIAŁANIA SZKOŁY- PRZEDSZKOLE
w dniach od 01 września 2020r. DO ODWOŁANIA

1. Do przedszkola przyjmowane będą TYLKO dzieci bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Rodzice wypełnią ankietę dotyczącą stanu zdrowia dziecka i niezbędnych informacji do przyjęcia dziecka do przedszkola (przekażą wychowawcy przed pierwszym wejściem dziecka do przedszkola).
2. Rodzice przyprowadzają i odbierają dziecko stosując się do wyznaczonych zasad:
a) 2 osoby wyznaczone do odbierania dziecka (oprócz rodziców),
b) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka- zgodnie z informacjami zawartymi w ankiecie,
c) zachowanie dystansu społecznego z innymi dorosłymi na terenie przedszkola i przed wejściem,
d) rodzice/ opiekunowie mogą wchodzić z dzieckiem do wspólnej części budynku,
z zachowaniem zasady- 1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi lub w odstępie od innych osób 2m,
d) rodzice rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja).
3. Nauczyciele i dorośli podczas wykonywania swoich obowiązków zachowują wszelkie zasady bezpieczeństwa – bezpieczny odstęp między dorosłymi i ograniczenie kontaktu.
4. W razie potrzeby nauczyciele stosują konieczne środki indywidualnej ochrony osobistej.
5. Nauczyciel/pomoc nauczyciela za zgodą rodzica może skontrolować temperaturę ciała dziecka. Po zaobserwowaniu niepokojących objawów nauczyciel stosuje się do procedury
i niezwłocznie kontaktuje się z opiekunem dziecka.
6. W przedszkolu obowiązuje zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów zbędnych podczas pobytu w przedszkolu.
7. Rodzic jest gotowy w każdej chwili odebrać telefon, którego numer podał w ankiecie.
8. Szczegółowe procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zawarte są w osobnym dokumencie umieszczonym na stronie internetowej szkoły.