Święto Niepodległości 2014
Święto Niepodległości 2014
Akademia 3 maja
Akademia 3 maja
Jesienny piknik rodzinny
Jesienny piknik rodzinny
BRD
BRD
Ślubowanie klas I 14.10.2014
Ślubowanie klas I 14.10.2014
Akademia - Jan Paweł II
Akademia - Jan Paweł II
Odblaskowa szkoła
Odblaskowa szkoła
Boże Narodzenie w kościele
Boże Narodzenie w kościele
pasowanie-na-czytelnika
pasowanie-na-czytelnika
Zajęcia w przedszkolu
Zajęcia w przedszkolu
Czyste powietrze
Czyste powietrze
Turniej BRD
Turniej BRD
Pieniny
Pieniny

Statystyka

Użytkowników:
2
Artykułów:
93
Odsłon artykułów:
220932
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2020
REGULAMIN DZIAŁANIA SZKOŁY
w dniach od 01 września 2020r. DO ODWOŁANIA

1. Do szkoły przychodzą TYLKO dzieci bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Rodzice wypełnią ankietę dotyczącą stanu zdrowia dziecka i niezbędnych informacji (przekażą wychowawcy przed pierwszym wejściem ucznia do szkoły).
2. Rodzice przyprowadzają i odbierają dziecko do lat 7 stosując się do wyznaczonych zasad:
a) 2 osoby wyznaczone do odbierania dziecka (oprócz rodziców),
b) zachowanie dystansu społecznego z innymi dorosłymi na terenie szkoły i przed wejściem,
c) rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dzieckiem do wspólnej części budynku
z zachowaniem zasady- 1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi lub w odstępie od innych osób 2m,
d) rodzice rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
3. Nauczyciele i dorośli podczas wykonywania swoich obowiązków zachowują wszelkie zasady bezpieczeństwa – bezpieczny odstęp między dorosłymi i ograniczenie kontaktu.
4. W razie potrzeby nauczyciele stosują konieczne środki indywidualnej ochrony osobistej.
5. Nauczyciel za zgodą rodzica może skontrolować temperaturę ciała dziecka. Po zaobserwowaniu niepokojących objawów nauczyciel stosuje się do procedury
i niezwłocznie kontaktuje się z opiekunem dziecka.
6. W szkole obowiązuje zakaz przynoszenia z domu przedmiotów zbędnych podczas pobytu
w szkole.
7. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów i wyposażenia.
8. Uczniowie korzystają z napojów w jednorazowych opakowaniach.
9. Rodzic jest gotowy w każdej chwili odebrać telefon, którego numer podał w ankiecie.
10. Uczniowie korzystający z dowozu w czasie przejazdu autokarem mają zasłonięte usta i nos.
11. Uczniowie wchodząc do szkoły zasłaniają nos i usta, na wejściu odkażają ręce.
12. Uczniowie wychodzą na zajęcia wychowania fizycznego po dzwonku na lekcje pod opieką nauczyciela wf.
13. Uczniowie na przerwy wychodzą wg określonego harmonogramu przedstawionego przez wychowawcę.
14. Do budynku wchodzą i wychodzą pojedynczo.
15. Szczegółowe procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zawarte są w osobnym dokumencie umieszczonym na stronie internetowej szkoły.