pasowanie-na-czytelnika
pasowanie-na-czytelnika
Konkurs kolęd i pastorałek 2015
Konkurs kolęd i pastorałek 2015
Wielkanocna akademia
Wielkanocna akademia
Akademia 3 maja
Akademia 3 maja
Nasze talenty
Nasze talenty
Ukraina 2015
Ukraina 2015
Spotkanie z policjantem- listopad 2014
Spotkanie z policjantem- listopad 2014
Ukraina - Słoneczko październik 2014
Ukraina - Słoneczko październik 2014
Miasteczko rowerowe
Miasteczko rowerowe
Konkurs kolęd 2014
Konkurs kolęd 2014
Ukraina 2015
Ukraina 2015
Zajęcia w przedszkolu
Zajęcia w przedszkolu
Rok 2014
Rok 2014

Statystyka

Użytkowników:
3
Artykułów:
104
Odsłon artykułów:
296495
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2020
REGULAMIN DZIAŁANIA SZKOŁY
w dniach od 01 września 2020r. DO ODWOŁANIA

1. Do szkoły przychodzą TYLKO dzieci bez objawów sugerujących chorobę zakaźną. Rodzice wypełnią ankietę dotyczącą stanu zdrowia dziecka i niezbędnych informacji (przekażą wychowawcy przed pierwszym wejściem ucznia do szkoły).
2. Rodzice przyprowadzają i odbierają dziecko do lat 7 stosując się do wyznaczonych zasad:
a) 2 osoby wyznaczone do odbierania dziecka (oprócz rodziców),
b) zachowanie dystansu społecznego z innymi dorosłymi na terenie szkoły i przed wejściem,
c) rodzice/opiekunowie mogą wchodzić z dzieckiem do wspólnej części budynku
z zachowaniem zasady- 1 rodzic z dzieckiem/ dziećmi lub w odstępie od innych osób 2m,
d) rodzice rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
3. Nauczyciele i dorośli podczas wykonywania swoich obowiązków zachowują wszelkie zasady bezpieczeństwa – bezpieczny odstęp między dorosłymi i ograniczenie kontaktu.
4. W razie potrzeby nauczyciele stosują konieczne środki indywidualnej ochrony osobistej.
5. Nauczyciel za zgodą rodzica może skontrolować temperaturę ciała dziecka. Po zaobserwowaniu niepokojących objawów nauczyciel stosuje się do procedury
i niezwłocznie kontaktuje się z opiekunem dziecka.
6. W szkole obowiązuje zakaz przynoszenia z domu przedmiotów zbędnych podczas pobytu
w szkole.
7. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych przyborów i wyposażenia.
8. Uczniowie korzystają z napojów w jednorazowych opakowaniach.
9. Rodzic jest gotowy w każdej chwili odebrać telefon, którego numer podał w ankiecie.
10. Uczniowie korzystający z dowozu w czasie przejazdu autokarem mają zasłonięte usta i nos.
11. Uczniowie wchodząc do szkoły zasłaniają nos i usta, na wejściu odkażają ręce.
12. Uczniowie wychodzą na zajęcia wychowania fizycznego po dzwonku na lekcje pod opieką nauczyciela wf.
13. Uczniowie na przerwy wychodzą wg określonego harmonogramu przedstawionego przez wychowawcę.
14. Do budynku wchodzą i wychodzą pojedynczo.
15. Szczegółowe procedury postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 zawarte są w osobnym dokumencie umieszczonym na stronie internetowej szkoły.