WYKAZ PODRĘCZNIKÓW I ĆWICZEŃ DO RELIGII
DO ZAKUPIENIA PRZEZ   RODZICÓW
 NA ROK SZKOLNY 2021/2022
 ( nie podlegają dotacji)

KLASA I- podręcznik ,, Bóg jest naszym Ojcem”, wyd. Św. Stanisława;

KLASA II- podręcznik ,, Jezus jest naszym Zbawicielem”, wyd. Św. Stanisława;

KLASA III- podręcznik ,, Przyjmujemy Pana Jezusa” + zeszyt ćwiczeń ten sam tytuł, wyd. Św. Stanisława;

KLASA IV- podręcznik ,, Słuchamy Pana Boga” + zeszyt ćwiczeń ten sam tytuł, wyd. Św. Stanisława;

KLASA V- podręcznik ,, Jezus dla człowieka” + zeszyt ćwiczeń ten sam tytuł, wyd. Św. Stanisława;

KLASA VI- podręcznik ,, Kościół dla człowieka” + zeszyt ćwiczeń ten sam tytuł, wyd. Św. Stanisława;

KLASA VII- podręcznik ,, Spotykamy się z żywym Słowem”, wyd. Św. Stanisława;

KLASA VIII- podręcznik ,, Żyjemy w miłości Boga”, wyd. Św. Stanisława;