Obrazek balonik informacyjny Zapraszamy do informacji dotyczących rekrutacji Kliknij tutaj

Regulamin konkursu „ Bezpieczny Internet”.

15.01.2024 Zobacz wszystkie z kategorii Aktualności

1

CELE KONKURSU

• Popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem i kulturą korzystania z portali

internetowych, korzystania z sieci.

• Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informatyczną.

• Promowanie pozytywnych zastosowań Internetu.

• Wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich.

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-VIII.

2. Prace konkursowe powinny podejmować szeroko rozumianą tematykę bezpieczeństwa

w Internecie (np. korzyści z Internetu, zasady bezpiecznego zachowania w Internecie,

prawa i obowiązki użytkownika Internetu, zagrożenia w Internecie).

3. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:

– klas I-III- wykonanie indywidualnej pracy plastycznej (rysunek, praca malarska,

kolaż, wycinanka, wydzieranka); format A3.

– klas IV-VIII- wykonanie pracy przy użyciu programu graficznego Paint, GIMP.

4. Prace plastyczne należy składać podpisane u wychowawcy, grafiki należy

przesłać na adres: agnieszkaoles@interia.pl lub mgk@interia.eu

5. Wraz z pracą należy podać dane autora: imię i nazwisko, klasę.

6. Złożone w ramach konkursu prace będą oceniane zgodnie z następującymi kryteriami:

• samodzielność wykonania,

• oryginalność, pomysłowość, pracochłonność,

• sposób nawiązania do tematyki bezpieczeństwa w Internecie,

• ogólne wrażenie artystyczne.

7. Termin składania prac: do 31stycznia 2024r.

8. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 6 lutego 2024 roku.

9. Przyznane zostaną nagrody rzeczowe za trzy kolejne miejsca w każdej kategorii tj. od miejsca I do III.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content