Obrazek balonik informacyjny Zapraszamy do informacji dotyczących rekrutacji Kliknij tutaj

Szkolny konkurs plastyczny Kardynał Stefan Wyszyński

19.03.2020 Zobacz wszystkie z kategorii Dla uczniów

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego

„Stefan Kardynał Wyszyński w oczach dzieci”

”Czas na miłość”

 „Ojczyzna moim domem”

 

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach.

 Cele konkursu:

1. Rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci.

2. Uświadomienie „owoców” niezwykłej miłości i mądrości przychodzącej do nas przez słowa, myśli i świadectwo życia Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

3. Utrwalenie pamięci wśród młodzieży o Patronie.

4. Kształtowanie uczuć patriotyczno-religijnych.

5. Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży.

Założenia organizacyjne:

1.  Konkurs adresowany jest do uczniów Szkoły podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach.

2.  Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach:

– kategoria I:  dzieci przedszkolne

– kategoria II:  klasy I – III szkoły podstawowej

– kategoria III:  klasy IV – VIII szkoły podstawowej

Warunki uczestnictwa:

Kategoria I:

Temat : „Kardynał Stefan Wyszyński w oczach dzieci” – portret Prymasa.

 • uczestnicy wykonują prace plastyczne na podstawie pobranego szablonu (załącznik 1), można wydrukować szablon na nieco grubszym papierze lub nakleić go na tekturkę;
 • technika wykonania dowolna;

Kategoria II i III:

Temat : „Czas na miłość”

interpretacja plastyczna treści wybranego punktu z ABC Społecznej Krucjaty Miłości (załączik 2)

 • uczestnicy wykonują prace plastyczne zgodne z treścią wybranego punktu, podając jego tytuł;
 • format A3;
 • dowolna forma /płaska/ na papierze, np. rysunek, komiks, plakat itp.;
 • technika wykonania dowolna, np. rysunek, malarstwo, kolaż, wyklejanka, grafika komputerowa czy fotografia;

Temat: „Ojczyzna moim domem”

 – Wykonanie plakatów z cytatami  Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

pogrupowanych wg tematów:

a) Ojczyzna, naród, patriotyzm;

b) rodzina, dom, człowiek.
    /uczniowie wyszukują cytaty tematycznie związane z zadaniem/,

 • format A3;
 • technika wykonania dowolna,

Kryteria Oceny:

 • zgodność pracy z tematem konkursu, estetyka i ogólne wrażenie;
 • praca musi być wykonana tylko przez jednego autora;
 • oryginalna, atrakcyjna forma przekazu,
 • bogactwo i różnorodność działań i treści,
 • nowatorska, kreatywna realizacja działania,
 • wyraz artystyczny.
 • udział w konkursie jest wyrażeniem zgody na publikację prac.

Nagrody i terminy konkursowe:

1. Przyznane zostaną nagrody za zajęcie I, II i III miejsca oraz wyróżnienia w każdej kategorii.

2. Wszystkie prace konkursowe wezmą udział w wystawie.

3. Prace składamy do 30 kwietnia 2020 roku.

4. Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród nastąpi podczas uroczystości Dnia Patrona Szkoły. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy wspaniałych pomysłów.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

ABC Społecznej Krucjaty Miłości Kardynał Stefan Wyszyński

 • Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata(siostrę).
 • Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w najgorszym znaleźć coś dobrego.
 • Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
 • Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj tez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
 • Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
 • Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
 • Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem.
 • Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty korzystasz z pracy drugich.
 • Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
 • Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.
Print Friendly, PDF & Email
Skip to content