Obrazek balonik informacyjny Zapraszamy do informacji dotyczących rekrutacji Kliknij tutaj

Wprowadzenia procedur i regulaminów w Szkole Podstawowej

28.08.2020 Zobacz wszystkie z kategorii Informacje dla rodziców

Zarządzenie Nr 15/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
z dnia 28 sierpnia 2020r.
w sprawie wprowadzenia procedur i regulaminów w Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 oraz Dz.U. z 2020r. poz. 1386), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1389), rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 ze zmianami), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

Zarządzam, co następuje:

§ 1.

1.W Szkole Podstawowej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Stadnikach w okresie od dnia 01 września 2020 r. do odwołania wprowadza się procedury i regulaminy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
1. Regulamin SP- załącznik nr 1
2. Procedury SP- załącznik nr 2
3. Regulamin OP- załącznik nr 3
4. Procedury OP- załącznik nr 4

2.W przypadku czasowego zawieszenia zajęć zajęcia w Szkole Podstawowej im. Stefana Wyszyńskiego w Stadnikach są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content