Obrazek balonik informacyjny Zapraszamy do informacji dotyczących rekrutacji Kliknij tutaj

Kalejdoskop matematyczny

23.02.2020 Zobacz wszystkie z kategorii Projekty

Kalejdoskop Matematyczny
III edycja projektu „Kalejdoskop Matematyczny” – zapraszamy do rekrutacji

          Politechnika Krakowska wraz z Gminą Dobczyce ogłasza rekrutację uczniów klas VII oraz dorosłych z terenu naszej gminy do udziału w projekcie pn. „Kalejdoskop Matematyczny”. Celem głównym projektu jest rozwój tzw. uniwersalnych kompetencji uczniów oraz wsparcie dorosłych wspomagających szkołę w procesie edukacji, poprzez stworzenie programów kształcenia oraz organizację zajęć dydaktycznych wspólnie z gminami/szkołami z województwa małopolskiego.
Nabór do projektu rozpocznie się 24 lutego 2020 r. i potrwa do 7 marca 2020 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z regulaminem oraz o złożenie wymaganych dokumentów w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce.

Harmonogram przewiduje spotkania w dniach:
– 28 marca 2020 r. – Politechnika Krakowska (wyjazd dla uczniów),
– 25 kwietnia 2020 r. – Politechnika Krakowska (wyjazd dla uczniów),
– 23 maja 2020 r. – Dobczyce (spotkanie uczniów i dorosłych uczestników projektu).
Uczestnicy projektu mają zagwarantowany transport na Politechnikę Krakowską, opiekę, wyżywienie, a także darmowe materiały edukacyjne wykorzystywane podczas zajęć.
Dodatkowe informacje o projekcie można również uzyskać dzwoniąc pod numer:
12 37 21 776 – Sabina Cygan.
Projekt „Kalejdoskop Matematyczny” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 w ramach Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content