Obrazek balonik informacyjny Zapraszamy do informacji dotyczących rekrutacji Kliknij tutaj

Statut

Statut Szkoły Podstawowej w Stadnikach nadany został Uchwałą Rady Miejskiej w Dobczycach nr XXVII/222/93 z dnia 22 czerwca 1993 roku w sprawie zatwierdzenia Statutów Szkół Podstawowych Gminy Dobczyce.

Zgodnie z art. 42. ust. 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t Dz.U.2004.256.2572.) Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian i przedstawia do uchwalenia radzie szkoły. Uchwałami Rady Pedagogicznej wprowadzane są zmiany do statutu.

Print Friendly, PDF & Email
Skip to content